« Romantyczny biały dom | Main | Moje ulubione blogi DIY »
niedziela
maj152011

Upamiętniając miłe chwile

Każda mama lubi wspominać czasy, gdy jej pociecha była mała. Poniżej kilka pomysłów na upamiętnienie tych chwil:

1. Pierwsze buciki włożone w głęboką ramkę:

atypicaltypea.com

2. Galeria zdjęć wraz z odciskiem stóp i dłoni niemowlaka:

apartmenttherapy.com

3. Odciśnięte na papierze, a pomalowane uprzednio farbą ręce i stopy dziecka:

apartmenttherapy.comCo sądzicie o tych pomysłach 

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments (1)

super :)
muszę pomyśleć o czym takim :):):)

maj 15, 2011 | Unregistered Commenterania

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.