« Zasady dekorowania | Main
wtorek
paź262010

5 ważnych zasad przy urządzaniu sypialni

1. OŚWIADCZENIE - musisz zadać sobie pytanie, co ma być głównym elementem wystroju pokoju (łóżko, zagłówek, poduszki, ściany, sztuka, itd.) ... a potem zrobić coś dramatycznego! 

alkemie.blogspot.com2. SYMETRIA - ciekawym pomysłem jest użycie symetrycznych stolików nocnych, jednakowych lamp, itp. Pokój będzie wyglądał na bardziej zorganizowany.

House Beautiful.com3. WARSTWY  ~ dodaj tekstury i komfortu poprzez położenie dodatkowych kocy lub pledów w nogach łóżka. 

caitlin wilson design image by ashlee raubach4. PERFEKCYJNE PODUSZKI - stwórz idealne ustawienie poduszek za pomocą 3 różnych tkanin od tyłu do przodu ... dwie extra duże poduszki z tyłu, dwie normalne dalej, a następnie prostokątną poduszkę lub wałek z przodu.

caitlin wilson design image by nicole hill gerulat

5. WYKOŃCZENIE - pokój zyska na wyglądzie, gdy dodasz ulubione świece, świeże kwiaty, i ramki.

caitlin wilson design image by nicole hill gerulat

Chcesz przeczytać o czymś, co cię szczególnie interesuje?

Napisz do mnie: r_okoko20@yahoo.com

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.